^Do góry
 • 1 Akademia Rodzinna Humanitas
  to program profilaktyczno - edukacyjny dla rodziców i uczniów, którego zadaniem jest upowszechnianie wiedzy, umiejętności oraz postaw umożliwiajacych ochronę rodziny i młodzieży przed czynnikami zagrażajacymi prawidłowemu rozwojowi.
 • 2 Program
  powstał w Wyższej Szkole Humanitas w Sosnowcu w trakcie szeroko zakrojonych działań profilaktyki systemowej realizowanych w ramach Regionalnej Koalicji Na Rzecz Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie wspólnie z Instytutem Twórczej Integracji, Stowarzyszeniem Auxylium, Kraina Świetlików, Władzami Samorzadowymi i innymi podmiotami.
 • 3 Dofinansowanie
  Program uzyskał dofinansowanie z środków Ministerstwa Edukacji Narodowej w ramach zadania publicznego „Bezpieczna i przyjazna szkoła – projekty upowszechniające i wzmacniające wybrane działania bezpiecznej szkoły, w szczególności projekty edukacyjne w gimnazjach”.
 • 4 Zadanie projektu
  Kluczowym zadaniem projektu jest upowszechnienie uniwersalnej wiedzy umożliwiającej tworzenie i wzmacnianie warunków chroniących młodzież przed zagrożeniami uzależnieniem, przemocą i wykluczeniem generowanymi w najbliższym środowisku społeczno-kulturowym. Promocja wiedzy będzie miała charakter systemowy, czyli skierowana zostanie jednocześnie do uczniów i rodziców.
 • 5 Akademia Rodzinna Humanitas
  nie tylko jest formą edukacyjną, pozwala również na zdystansowanie się do wadliwych stereotypów, mitów, przekonań, fałszywych efektów kampanii społecznych, populistycznych i modnych preferencji dotyczących zachowań, wartości i cech społecznych funkcjonujących w rodzinach i środowisku społecznym.

Zasada akceptacji i doceniania dziecka

Autor: Urszula Golańska, Wioleta Błaszczyk
Źródło: http://www.profesor.pl/

Akceptacja jest najdonioślejszym elementem w wychowaniu "gdyż rozwija poczucie bezpieczeństwa, które skłania do uległości i szczerości tworząc więzi zaufania z rodzicami, oraz poczucie własnej wartości.
Wyróżnia się dwa rodzaje akceptacji:
- bezwarunkowa to taka, gdzie rodzice nie stawiają żadnych warunków dziecku, akceptują je takie jakie jest.
- warunkowa skupia się na działaniach dziecka. Gdy jest ono posłuszne
i odnosi sukcesy - zyskuje akceptację, gdy nie staje na wysokości wymagań rodziców staje się niepewne.

Dla właściwego obrazu samego siebie i zdrowej samooceny bardzo istotne znaczenie dla dziecka ma poczucia bycia akceptowanym szczególnie przez osoby stanowiące dla nich wzorce, jak rodzice czy nauczyciele. Gdy poczynania dziecka oceniane są tylko krytycznie, wyciągnie ono z tego faktu następujący wniosek: "Jeśli jestem niewiele wart - to może jestem nic nie wart". Dziecko pozbawione akceptacji najważniejszych dla niego osób nie jest w stanie zaakceptować siebie, co jest przyczyną tworzenia się złego obrazu samego siebie i niskiej samooceny. Dla rodziców nie ma nic ważniejszego od nauczenia się i praktykowania bezwarunkowej akceptacji. Gdy dziecko czuje się nieakceptowane, żyje w ciągłej obawie, że lepiej "trzymać buzie na kłódkę, bo 
i tak mnie odrzucą." Im więcej okażemy dzieciom bezwarunkowej akceptacji, tym bardziej będą skłonne do otwartości, do dzielenia się z nami swoimi przeżyciami.

Każde dziecko jest niepowtarzalne. Aby ukształtować w dziecku właściwy obraz samego siebie i zaakceptować jego wyjątkowość, należy mu powtarzać, że jest niepowtarzalne, niezwykłe i bardzo kochane. Pełna uczucia akceptacja okazywana, przez rodziców buduje w dziecku poczucie pewności 
i bezpieczeństwa. Akceptacji pragnie każdy a szczególnie dzieci. Nie należy potępiać człowieka, tylko jego czyn.

Docenianie łączy się ze znaczeniem - poczuciem ważności oraz możliwością nieobojętnego dla innych działania. Istotne jest docenianie osiągnięć dzieci, ale przy zachowaniu umiaru by nie zaczął oceniać je tylko przez pryzmat osiąganych sukcesów.

"Bardziej od osiągnięć doceniam starania moich dzieci a wartość mojego dziecka jako członka stawiam ponad jego wysiłki".

Docenianie wysiłków dziecka może stać się pewnego rodzaju impulsem, który pchnie dziecko w amok osiągania przez całe życie sukcesów. Jest to możliwe, ale najlepszą obroną przed tym jest nieustanne akceptowanie dziecka, a następnie okazywaniu mu swego uczucia.

Jeżeli dzieci nie są całkowicie pewne, że bezwarunkowo są akceptowane, pochwały i wyrazy uznania mogą być przez nie odbierane jako manipulacja. Dziecko musi najpierw odczuć, ze jest akceptowane, a dopiero potem należy mu okazać uznanie. Bardziej od osiągnięć należy doceniać starania.

Czytaj dalej:
http://www.profesor.pl/publikacja,9198,Artykuly,Zasady-akceptacji-i-doceniania-dziecka-referat

  

Strategiczna Profilaktyka Systemowa

program
Fundacji Humanitas
dofinansowany z środków Rządowego Programu na lata 2014-16
w ramach zadania publicznego 
„Bezpieczna i przyjazna szkoła

 
Copyright © 2013. Akademia Rodzinna Humanitas Rights Reserved.


Facebook skype