^Do góry
 • 1 Akademia Rodzinna Humanitas
  to program profilaktyczno - edukacyjny dla rodziców i uczniów, którego zadaniem jest upowszechnianie wiedzy, umiejętności oraz postaw umożliwiajacych ochronę rodziny i młodzieży przed czynnikami zagrażajacymi prawidłowemu rozwojowi.
 • 2 Program
  powstał w Wyższej Szkole Humanitas w Sosnowcu w trakcie szeroko zakrojonych działań profilaktyki systemowej realizowanych w ramach Regionalnej Koalicji Na Rzecz Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie wspólnie z Instytutem Twórczej Integracji, Stowarzyszeniem Auxylium, Kraina Świetlików, Władzami Samorzadowymi i innymi podmiotami.
 • 3 Dofinansowanie
  Program uzyskał dofinansowanie z środków Ministerstwa Edukacji Narodowej w ramach zadania publicznego „Bezpieczna i przyjazna szkoła – projekty upowszechniające i wzmacniające wybrane działania bezpiecznej szkoły, w szczególności projekty edukacyjne w gimnazjach”.
 • 4 Zadanie projektu
  Kluczowym zadaniem projektu jest upowszechnienie uniwersalnej wiedzy umożliwiającej tworzenie i wzmacnianie warunków chroniących młodzież przed zagrożeniami uzależnieniem, przemocą i wykluczeniem generowanymi w najbliższym środowisku społeczno-kulturowym. Promocja wiedzy będzie miała charakter systemowy, czyli skierowana zostanie jednocześnie do uczniów i rodziców.
 • 5 Akademia Rodzinna Humanitas
  nie tylko jest formą edukacyjną, pozwala również na zdystansowanie się do wadliwych stereotypów, mitów, przekonań, fałszywych efektów kampanii społecznych, populistycznych i modnych preferencji dotyczących zachowań, wartości i cech społecznych funkcjonujących w rodzinach i środowisku społecznym.

Dysleksja

Autor: Katarzyna Janaszek
źródło: www.forumzdrowia.pl

Wkroczenie dziecka w wiek szkolny związane jest z podjęciem nowych obowiązków, przystosowaniem się do roli ucznia. Stanowi ona często punkt wyjścia dla kształtowania się własnej samooceny, będącej wyznacznikiem osiągnięć w późniejszych okresach życia. Co zatem czują rodzice, gdy ich inteligentne dziecko ma trudności w czytaniu i pisaniu?

 

To właśnie na tym etapie pozarodzinne interakcje społeczne dziecka nabywają szczególnego znaczenia. Porównywanie siebie z rówieśnikami pod względem poprawności wykonywania stawianych przez nauczycieli zadań staje się informacją na temat własnych kompetencji, będących wyznacznikiem pozycji w grupie rówieśniczej. Osiągnięcie wieku szkolnego to również nowe, emocjonalne doświadczenie w życiu całej rodziny. Co zatem czują rodzice, gdy ich inteligentne dziecko ma trudności w czytaniu i pisaniu? Co myślą, gdy ich godzinami ślęczący nad książkami syn czy córka osiąga słabe wyniki w nauce? Co może czuć i myśleć o sobie dziecko, analizując własne osiągnięcia i ich rozbieżność z oczekiwaniami rodziców?

Co powinniśmy wiedzieć?

Specyficzne trudności w pisaniu i czytaniu, przy równoczesnym prawidłowym rozwoju intelektualnym, to dysleksja rozwojowa.

Termin dysleksja rozwojowa wskazuje, że powyższe trudności pojawiają się wcześnie, tzn. już od początku nauki szkolnej. Tym dysleksja rozwojowa różni się od tzw. dysleksji nabytej, odnoszącej się do utraty wcześniej posiadanych zdolności poprawnego pisania i czytania. Do dysleksji nabytej dochodzi w wyniku uszkodzenia mózgu.

W literaturze wyróżniane są cztery odmiany specyficznych trudności związanych z pisaniem i czytaniem. Jednak w praktyce rzadko występują one w postaci wyizolowanej. Oto one.
1) Dysleksja – nieumiejętność płynnego czytania, której często towarzyszą trudności w poprawnym pisaniu.
2) Dysgrafia – jej główne objawy to brzydkie, niewyraźne, trudne do odczytania pismo.
3) Dysortografia – trudności w nabyciu umiejętności poprawnej pisowni, popełnianie błędów mimo znajomości reguł wyjaśniających jej zasady.
4) Hiperdysleksja – poprawnej technice czytania nie towarzyszy rozumienie tekstu.

Objawy zaburzeń dyslektycznych występujące u uczniów klas początkowych

1) Specyficzne trudności związane czytaniem:
- czytanie „niepewne”, „dukanie”,
- pomijanie wyrazów, mylenie ich z wyrazami podobnymi pod względem graficznym, zgadywanie wyrazów po pierwszych rozpoznanych sylabach czy „z kontekstu”,
- „gubienie się w tekście”, polegające na pomijaniu pewnych fragmentów tekstu czy też ponownym ich odczytywaniu,
- trudności w dzieleniu na sylaby, rozróżnieniu głosek od liter,
- trudności w rozróżnianiu podobnych, jednosylabowych wyrazów np.: od- do,
- przestawianie liter czy sylab w wyrazach,
- trudność w wyodrębnianiu z całości tekstu lub wskazanego fragmentu najważniejszych interpretacji, trudności w selekcji. 

Czytaj dalej:
http://www.forumzdrowia.pl/id,223,art,802,ptitle,dysleksja.htm

  

Strategiczna Profilaktyka Systemowa

program
Fundacji Humanitas
dofinansowany z środków Rządowego Programu na lata 2014-16
w ramach zadania publicznego 
„Bezpieczna i przyjazna szkoła

 
Copyright © 2013. Akademia Rodzinna Humanitas Rights Reserved.


Facebook skype